Tweet DCT

- Din kompletta lösningspartner!

© DCT - Data Center Technology AS
Startsidan > Lösningar > Nyckefärdiga data och serverhallar

Nyckefärdiga data och serverhallar

Utmaningen är att planera och utforma datacentret så att risken för driftavbrott och förlust av kritisk data blir så liten som möjligt.

Data Center Technology skräddarsyr framtidssäkrade lösningar för ditt datacenter och levererar kompletta datarum med datagolv, kylning, ventilation, släcksystem, reservkraft och skalskydd.

Klimatanläggningar - precisionskyla

Allt högre värmelast på allt mindre yta är en av utmaningarna man står inför vid projektering av klimatanläggningar för data/serverhallar.

Data Center Technology har en mängd lösningar på den här problematiken, bland dessa finns en serie av energieffektiva skalbara kyllösningar för att effektivt  hantera värmeavgivning.

Lösningen: Klimatanläggningar-precisionskyla

Nätverk - Koppar  & Fiber

Datacentret måste utformas omsorgsfullt för att säkerställa att alla tillämpliga standarder och krav uppfylles.

Designöverväganden inkluderar yta, kapacitetsplanering för tillgängligt utrymme, kraft och kylning, golvbelastning, IT infrastruktur, åtkomst, säkerhet, miljö och expansion. För att beräkna ovanstående behov, måste våra arkitekter och planerare känna till alla de komponenter som påverkar datacentret, inklusive samtliga av elektroniska system, server-teknik, IT-infrastruktur, rack etc..

Data Center Technology konstruerar och levererar kompletta lösningar för IT-infrastruktur till
datacenter baserat på ledande 10 Gigabit kablage lösningar som garanterar längsta livslängd och eliminerar behovet för om-kablering

Lösningen: Nätverk koppar & fiber

Kraftfördelning

Ständiga förändringar i utrustningen kan ge problem gällande bristen på översikt av strömförbrukning vid en given tidpunkt.

Data Center Technology levererar ett komplett sortiment av strömlister (PDU) för säker kraftdistribution i varje rack och skåp. Intelligenta strömlister som samlar all information om kraft, inklusive uppgifter om spänning, ström, effektfaktor, effekt (kVA), aktiv effekt (W) och kilowatt per timme (kWh). Informationen kan visas i realtid från ett externt grafiskt användargränssnitt (GUI) eller en lokal display på strömlisten. Strömlister ger också information om temperatur och fukt genom externa sensorer.

Lösningen: Kraftfördelning

FAC

Server och nätverksskåp

Racken blir ofta uppfattade som en permanent installation då de kan innehålla infrastruktur for kraft, data med koppar och fiberkablering.

Server och nätverkselektronik blir normalt utbytt oftare än racken.

Data Center Technology har rack som passar till alla kända typer av servers och leverantörer av nätverkselektronik, samt att racken är designade för datacenters, med stränga krav på lastkapacitet, ventilation och kyltekniska egenskaper. Vi har också unika lösningar for ”High Density” installationer med stort antal servrar.

Lösningen: Serverrack och nätverksrack

Reservkraft - säker kraftförsörjning

Upptid och redundans är nyckelkomponenter i ett datacenter.

Nedtid som beror på brist i kraftförsörjningen är naturligtvis kritisk, där brist på selektivitet och redundans ofta är orsak till överbelastningar och spänningsbortfall ned på racknivå.

Data Center Technology designar, dimensionerar och levererar kompletta UPS och dieselaggregatanläggningar i alla storlekar.

Lösningen: Reservkraft – säker strömförsörjning (kommer)

IT Administration – Centraliserad access

Datacenters är en krävande miljö att kontrollera och administrera.

Den viktigaste uppgiften är att upprätthålla drift och prestanda på servrar, routrar, switchar och på annan utrustning, ofta med begränsade resurser och flera platser - allt samtidigt som man försöker hålla kostnaderna nere.

Data Center Technology har hög kompetens vad gäller avancerade IT-Administrationslösningar,
och kan bistå verksamheter med att finna optimala lösningar.

Lösningen: IT-Administration centraliserad access

Driftövervakning service och underhåll

Med interaktiva programvaror från Data Center Technology kan ingående komponenter i datacentret presenteras ner till detaljnivå.

Visuella hjälpmedel är integrerade för enklare presentation av tillgängliga resurser för daglig drift och underhåll och kapacitetsplanering
Sådana verktyg gör att datacenterchefer har möjlighet att föra korrekta journaler över hela datacentret - från servrarna, blad, virtuella servrar och deras tillämpningar, till nätverk med en lista över IP-adresser och MAC-adresser, tillgängligt fysiskt utrymme och infrastruktur, samt avläsning i  realtid av strömförbrukning och värmeutveckling .

Med många års erfarenhet på marknaden är Data Center Technology en komplett lösningspartner med lösningar som uppfyller alla krav i ett modernt datacenter, och vårt mål är att våra kunder skall uppleva ett ökat mervärde av att använda oss som leverantör.

Lösningen: Driftövervakning – Service och underhåll

Data Center Technology AB | Rinkebyvägen 11 A, 182 36 Danderyd | Tel: +46 8-41001800 | info@dctab.se | All Rights Reserved.