Kyllösningar och precisionskylning Rumskyla
Tweet DCT

- Din kompletta lösningspartner!

© DCT - Data Center Technology AS


*

Rumskyla

Luft - luft

Datorrumskylare med luftkyld utomhusenhet .
Finns i flera utföranden och kapaciteter.

Vi menar att detta är den absolut effektivaste indirekta luft till luft-lösning som kan levereras.

ExCool minskar kraftigt energiförbrukningen liksom vattenförbrukning.

Systemet använder uteluften indirekt genom en speciellt utformad innovativ värmeväxlare som möjliggör effektiv kylning utan att den omgivande luften kommer in i datahallen, och därför också eliminerar luftföroreningar.

Med en årlig genomsnittlig förbrukning på 25 - 35kW och 500m3 av vatten för varje MW kyla som levereras representerar Excool en verklig förändring i lågenergi datacenter kylning . Den mekaniska och elektriska infrastrukturen minskar också, kostnaderna blir lägre och energiförbrukningen är typiskt endast 5 till 10 % av konventionella system.

Datorrumskylare med luftkyld utomhusenhet.
Finns i olika utföranden och kapaciteter.

Luft - luft

Traditionella datarumskyllare med luftkyld utomhusdel.
Finns i flertal olika utföranden och kapaciteter.

 

FAC

 

Kontakta oss

Kontakta oss gärna för en närmare presentation av produkten och lösningen eller gå till vår nedladdningssida och hitta mer information.

 

Data Center Technology AB | Rinkebyvägen 11 A, 182 36 Danderyd | Tel: +46 8-41001800 | info@dctab.se | All Rights Reserved.