Tweet DCT

- Din kompletta lösningspartner!

© DCT - Data Center Technology AS
Startsidan > Produkter > Nyckelfärdiga datorhallslösningar


*

Nyckelfärdiga datorhallslösningar

Planläggning och utformning av datorhallen eller serverrummet är avgörande för att eliminera risken för ned-tid eller förlust av kritisk data.

Nyckelfärdiga datorhallslösningar

Data Center Technology skräddarsyr framtidsäkrade lösningar for ditt datacenter och levererar kompletta datarum med datagolv, kylning, ventilation, släcksystem, reservkraft och skalsäkring.

Modulära rum i rum system och lösningar för mobila datarum där hot som brand och vatten säkras med bl.a. flamskydds hämmande paneler och integrerade detektions och släcksystem.

 

Kyllösningar & precisionskylning

Värmeutveckling med påföljande kylning är en av huvudutmaningarna man står inför när ständigt mer värme utvecklas på allt mindre ytor.

Data Center Technology har en mängd lösningar på den här problematiken, bland dessa en serie av energieffektiva skalbara kyllösningar for att effektivt hanterare värmeavgivningen.

Read More

Serverrack & nätverksrack

Racken blir ofta uppfattade som en permanent installation då de kan innehålla infrastruktur for kraft, data med koppar och fiberkablering.

Server och nätverkselektronik blir normalt utbytt oftare än racken.

Data Center Technology erbjuder rackskåp som passar alla kända typer av servrar och nätverkselektronik. Rackskåpen är konturerade med hänsyn tagen till stränga krav gällande lastförmåga, ventilation och kyltekniska egenskaper.

Unika lösningar för ”High Density” installationer med ett stort antal servers.

Read More
FAC

Nätverk & nätverkskablage

Datacentret måste vara noga projekterat för att säkert uppfylla alla gällande standards och krav. Hänsyn skall tas till rackplacering, kapacitetsbehov, kraft, klimat, golvbelastning, IT-infrastruktur, skydd, säkerhet och tillväxt.

För att kunna beräkna de framtida behoven bör arkitekten och planeraren vara uppdaterad på samtliga komponenter som ingår i en IT-infrastruktur inklusive nätverksteknologi, serverteknologi, rack, etc.
För att erhålla en total överblick är det väsentligt att förutse antalet brukare, applikationstyper och plattformar, antal rackskåp som krävs för montering av utrustningen och allra viktigast: förväntat framtida behov.

Data Center Technology designar och levererar kompletta lösningar for IT-infrastruktur till datacenters och datarum, baserat på ledande 10 Gigabit kablerings-lösningar som säkrar den längsta livslängden och eliminerar behovet för ny kablering.

Read More

Reservkraft och säker strömförsörjning

Up-time och redundans är nycklarna till en säker strömförsörjning.

Driftavbrott till följd av krånglande strömförsörjning är kritiskt. Att inte kunna selektera strömförsörjningen och avsaknaden av redundans kan orsaka spänningsbortfall ända ner på racknivå. Data Center Technology designar, dimensionerar och levererar kompletta UPS- och reservkraftanläggningar i alla storlekar.

Read More
 

Strömfördelning

Ständiga förändringar i utrustningen kan ge problem gällande bristen på översikt av strömförbrukning vid en given tidpunkt.

Data Center Technology levererar ett komplett sortiment av strömlister (PDU) för säker kraftdistribution i varje rack och skåp. Intelligenta strömlister som samlar all information om kraft, inklusive uppgifter om spänning, ström, effektfaktor, effekt (kVA), aktiv effekt (W) och kilowatt per timme (kWh). Informationen kan visas i realtid från ett externt grafiskt användargränssnitt (GUI) eller en lokal display på strömlisten. Strömlister ger också information om temperatur och fukt genom externa sensorer.

Read More
     

IT-Administration & centraliserad access

Server och datahallar är krävande miljöer att kontrollera och administrera. IT-personal måste vara uppdaterad på all slags utrustning som ingår i ett modernt datacenter.

Huvuduppgiften är att hålla igång driften på servrar, routrar, switchar och övrig utrustning, ofta på olika platser och med begränsade resurser-allmedan kostnaderna ständigt måste övervakas.

Data Center Technology har hög kompetens på avancerade IT-Administrationslösningar, och kan bistå med att finna optimala lösningar.

Read More
 

Driftövervakning, Service & Underhåll

Med interaktiva programvaror från Data Center Technology kan ingående komponenter i datacentret presenteras ner till detaljnivå. Visuella hjälpmedel är integrerade för enklare presentation av tillgängliga resurser för daglig drift och underhåll och kapacitetsplanering

Sådana verktyg gör att datacenter chefer har möjlighet att föra korrekta journaler över hela datacentret - från servrarna, blad, virtuella servrar och deras tillämpningar, till nätverk med en lista över IP-adresser och MAC-adresser, tillgängligt fysiskt utrymme och infrastruktur, samt avläsning i  realtid av strömförbrukning och värmeutveckling . Med många års erfarenhet på marknaden är Data Center Technology en komplett lösnings partner av lösningar som uppfyller alla krav i ett modernt datacenter, och vårt mål att våra kunder skall ha ett ökat mervärde av att använda oss som leverantör.

Read More

 

Data Center Technology AB | Rinkebyvägen 11 A, 182 36 Danderyd | Tel: +46 8-41001800 | info@dctab.se | All Rights Reserved.