Tweet DCT

- Din kompletta lösningspartner!

© DCT - Data Center Technology AS
Startsidan > Lösningar > Drift och undehållslösningar

Drift, övervakning  och underhåll

Utmaningen

Ta kontroll över serverrummet. Att drifta ett datacenter bjuder på många utmaningar.

Hur bygger man en data-serverhall där det är möjligt att övervaka  samtliga fysiska installationer och funktioner?
Och samtidigt ha full kontroll på effekter, kapaciteter och placeringar ?

Det nuvarande ekonomiska klimatet tvingar företag att utföra mer med mindre resurser. Inom datadriften blir det därför ständigt viktigare att kunna identifiera områden med onödigt hög eller improduktiv förbrukning, samt eliminera slöseri och förändra ineffektiva processer.

IT-användare som önskar skapa tillväxt i verksamheten bör se till att de snabbt kan öka sin kapacitet utan att kostnaderna ökar okontrollerat.

IT-verksamhet är på intet sätt undantaget från behovet av att minska kostnaderna och samtidigt öka kapaciteten. Trots att de flesta IT-operationer ställs inför ökande krav på effektivitet kan få IT-avdelningar hävda att de är hundra procent effektiva. Kombinationen snabb tillväxt /  ökad komplexitet innebär att man ständigt bör arbeta med effektivisering då det gäller hur man brukar sina resurser. 

Det förekommer givetvis olika lösningar i marknaden som kan hjälpa  IT-ansvarige att få bättre kontroll och översikt av sin operation.Tyvärr är inte alla dessa lösningar lika effektiva.

FAC
Read More

Lösningen

Data Center Technology AB | Rinkebyvägen 11 A, 182 36 Danderyd | Tel: +46 8-41001800 | info@dctab.se | All Rights Reserved.